Παροχή διευκρινίσεων για το Έργο: «Μοντέλο κρατικής εγγύησης και τιμολόγησης προϊόντων Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων» (1Α / 2024)

Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω e-mail, από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορεία και αφορούν όρους της υπ’ αριθ.…

Περισσότερα

Διακήρυξη για το Έργο: «Μοντέλο κρατικής εγγύησης και τιμολόγησης προϊόντων Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων» (1Α/2024)

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (οικονομοτεχνικών, νομικών, αναλογιστικών, εταιρικής διακυβέρνησης κ.λπ.), οι οποίες θα αφορούν…

Περισσότερα

Ο Γ. Σταματόπουλος στο newmoney.gr: Yπηρεσίες «πόρτα-πόρτα» και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους Έλληνες εξαγωγείς

Μέσα στο 2024, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις θα δεχθούν ένα τηλεφώνημα που ενδέχεται να σηματοδοτήσει μία νέα εποχή ανάπτυξης…

Περισσότερα

Γρ. Σταματόπουλος: Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τον επιχειρησιακό βραχίονα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης

Ένα έτος γεμάτο προκλήσεις! Έτσι προδιαγράφεται το 2024 για την Export Credit Greece, τη μετεξέλιξη του Οργανισμού Ασφάλισης…

Περισσότερα