Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ανακοινώνει την απάντηση επί διευκρινιστικής ερώτησης που υποβλήθηκε σχετικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο «Παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σκοπιμότητα, σύσταση και αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος δύο θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων».