Στην Export Credit Greece αναγνωρίζουμε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποί μας στην υλοποίηση των στόχων μας. Η κατάρτιση και η εξειδίκευσή τους αποτελούν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και την καλύτερη εγγύηση προς τους συνεργάτες μας για τη βέλτιστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Σταματόπουλος

Chief Executive Officer (CEO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 7101)
g.stamatopoulos@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών

Νάντια Μπρέγιαννη

Chief Business Officer (CBO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5126)
n.bregianni@ecg.gr

Τμήμα Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών & Πιστωτικών Ασφαλίσεων

Άρης Κρεββατάς

Manager

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5120)
a.krevvatas@ecg.gr

Λυδία Μουρατίδου

Senior Officer

+30 211 996 6200 (εσωτ. 3100)
l.mouratidou@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων

Κατερίνα Κόνιαρη

Chief Risk Officer (CRO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5121)
k.koniari@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Σοφία Πολυχρονέα

Chief Legal Officer (CLO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 7102)
s.polychronea@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έλενα Τζαρούχη

Chief Financial Officer (CFO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5136)
e.tzarouchi@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακών Εργασιών

Βαγγέλης Νίκας

Chief Operating Officer (COO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5145)
v.nikas@ecg.gr