Στην Export Credit Greece αναγνωρίζουμε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποί μας στην υλοποίηση των στόχων μας. Η κατάρτιση και η εξειδίκευσή τους αποτελούν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και την καλύτερη εγγύηση προς τους συνεργάτες μας για τη βέλτιστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Διευθύνων Σύμβουλος

G_Stamatopoulos

Γρηγόρης Σταματόπουλος

Chief Executive Officer (CEO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 7101)
g.stamatopoulos@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών

Νάντια Μπρέγιαννη

Chief Business Officer (CBO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5126)
n.bregianni@ecg.gr

Τμήμα Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών & Πιστωτικών Ασφαλίσεων

Άρης Κρεββατάς

Manager

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5120)
a.krevvatas@ecg.gr

Λυδία Μουρατίδου

Manager

+30 211 996 6200 (εσωτ. 3100)
l.mouratidou@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων

Κατερίνα Κόνιαρη

Chief Risk Officer (CRO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5121)
k.koniari@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Σοφία Πολυχρονέα

Chief Legal Officer (CLO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 7102)
s.polychronea@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έλενα Τζαρούχη

Chief Financial Officer (CFO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5136)
e.tzarouchi@ecg.gr

Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακών Εργασιών

Βαγγέλης Νίκας

Chief Operating Officer (COO)

+30 211 996 6200 (εσωτ. 5145)
v.nikas@ecg.gr