Σχετικά με τη Χρηματοδότηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξάγετε με ασφάλεια είναι να έχετε εξασφαλίσει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρησή σας.

Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την ασφάλιση των τιμολογίων σας θα δημιουργήσουν το πρόσφορο έδαφος για να αυξήσετε την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας και να κάνετε το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές.

Μέσω των διαφορετικών επιλογών χρηματοδότησης που σας προσφέρει η Export Credit Greece μπορείτε:

Να ενισχύσετε την επιχειρηματική σας ρευστότητα

Να εξασφαλίσετε ομαλότητα και συνέπεια στη διεξαγωγή των εμπορικών σας συναλλαγών.

καθώς πολλά πιστωτικά ιδρύματα βλέπουν ευνοϊκά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής.

Να ενισχύσετε τη διεθνή επιχειρηματική σας δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας την εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων προς τρίτους.

αξιολογώντας καταλλήλως την πιστοληπτική τους ικανότητα με την συμβολή μας.

Οι Λύσεις μας

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

Η Export Credit Greece, σε στενή συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες, μέσω του προγράμματος «Εξωστρέφεια», ενισχύει τη ρευστότητα της επιχείρησής σας με τη χρηματοδότηση των ασφαλισμένων τιμολογίων σας. Πρόκειται ουσιαστικά για συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που εξασφαλίζει:

 • Άμεση Χρηματοδότηση: Προεξόφληση του 80% της αξίας των τιμολογίων που έχετε ασφαλίσει στην Export Credit Greece
 • Ποσό Χρηματοδότησης: έως 1.000.000€ (ανακυκλούμενο)
 • Πίστωση Ασφαλισμένων τιμολογίων: από 1 έως 4 μήνες
 • Επιτόκιο: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απαιτούνται εμπράγματες ασφάλειες από την τράπεζα. H Export Credit Greece έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες (Σύμβαση – Πλαίσιο) με τις τράπεζες και τηρεί σε αυτές δεσμευμένα κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εξωστρέφεια»
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • Εurobank
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Alpha Bank
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
 • Εθνική Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Optima Bank

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

Βήμα 1

Επικοινωνείτε μαζί μας, συζητάμε για τις ανάγκες σας και τους δυνητικούς αγοραστές σας και συμπληρώνετε μια φόρμα ενδιαφέροντος.

Βήμα 2

Η έμπειρη ομάδα μας αξιολογεί τους υποψήφιους αγοραστές, αναλύει το ρίσκο και σας παρουσιάζουμε όλες τις εναλλακτικές επιλογές.

Βήμα 3

Καταλήγουμε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης που σας ταιριάζει σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ασφάλισης που ήδη έχετε στην Export Credit Greece.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

  Δείτε επίσης