Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προώθησης και επικοινωνίας στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG) ενδιαφέρεται για υποστηρικτικές υπηρεσίες στην τομέα του μάρκετινγκ και της εταιρικής επικοινωνίας, σύμφωνα…

Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «αντασφαλιστική κάλυψη όλων των βραχυπροθέσμων εμπορικών κίνδυνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ECG εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς του για το έτος 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ…

Περισσότερα