Παράταση προθεσμίας για τη θέση «Επικεφαλής τμήματος κατάρτισης συμβολαίων οικονομικών εγγυήσεων & άλλων προϊόντων – Κωδ. Θέσης 411».

Αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την κάλυψη της θέσης του «Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων…

Περισσότερα