Αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την κάλυψη της θέσης του «Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων & Άλλων Προϊόντων» με Κωδικό Θέσης 411 στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. έως και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 16:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής της από 21/4/2023 δημόσιας προκήρυξης της θέσης.