Παράταση προθεσμίας για τη θέση «Επικεφαλής τμήματος κατάρτισης συμβολαίων οικονομικών εγγυήσεων & άλλων προϊόντων – Κωδ. Θέσης 411».

Αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την κάλυψη της θέσης του «Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων…

Περισσότερα

Προκήρυξη για την κάλυψη θέσης Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων & Άλλων Προϊόντων – κωδ. θέσης 411

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00.   Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. –…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Ανάρτηση των πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 201, 406, 407, 408, 409, 410, 503, 504, 603, 604, 605

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Ανάρτηση των πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 101, 102, 302, 304, 402, 502

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ…

Περισσότερα

Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης του μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠE και ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ…

Περισσότερα