ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022)

Σήμερα εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1/2022 με θέμα «Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68)».