Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

 

Γενικοί όροι & προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.ecg.gr

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

 Ο Διαδικτυακός τόπος  www.ecg.gr  ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. – Export Credit Greece (ECG), τον οποίο και νομίμως διαχειρίζεται. Στον Διαδικτυακό Τόπο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη δράση, τη δομή και τη διοίκηση της Εταιρείας, ενημερώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εκδηλώσεις και τα νέα της, απαραίτητες πληροφορίες για τα Προγράμματα που προσφέρονται μέσω της Εταιρείας, καθώς και χρήσιμα έντυπα αιτήσεων και συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες.

Το παρόν περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι “Γενικοί Όροι”) οι οποίοι διέπουν τη σχέση της Εταιρείας με τους επισκέπτες και χρήστες του Δικτυακού Τόπου και ειδικότερα του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω από αυτόν. Οι Γενικοί αυτοί Όροι τυγχάνουν εφαρμογής κάθε φορά που ο Χρήστης εισέρχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ή/και κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

Η επίσκεψη στο Διαδικτυακό Τόπο και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς (ή και με ορισμένη διάταξη αυτών), ο Χρήστης δε θα πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά του Γενικούς αυτούς Όρους, καθώς οποιαδήποτε ενέργεια του Χρήστη στο Διαδικτυακό Τόπο επιβεβαιώνει την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στα στοιχεία Επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω. Οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από την Εταιρεία αναφορικά με τους Γενικού Όρους, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτών, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε Γενικοί Όροι αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική συμφωνία της Εταιρείας και των Χρηστών σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή ορισμένων ή/και το σύνολο των υπηρεσιών ή μέρος ή το σύνολο  του περιεχομένου του.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή σε αυτόν γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων σύμφωνα με τα ανωτέρω οι χρήστες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν τη νόμιμη ηλικία που τους επιτρέπει τη δέσμευση τους από τους παρόντες γενικούς όρους αναφορικά με τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.  με τον διακριτικό τίτλο «Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. και «Export Credit Greece (ECG)»  συστάθηκε με το Ν. 4918/2022  και είναι Ανώνυμη Εταιρεία  εποπτευόμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 48, 11528, Αθήνα, ενώ παράλληλα διατηρεί και Γραφείo στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Πολυτεχνείου 51 & Β. Ουγκώ, 546 25. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στα τηλέφωνα +30 2119966200 και την ηλεκτρονική διεύθυνση  info@ecg.gr

 

 1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα λογότυπα, εμπορικά σήματα (αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας), κατοχυρωμένα ή μη, διακριτικοί τίτλοι της Εταιρείας, κάθε άλλο υλικό προσδιοριστικό της ταυτότητας και της προέλευσης της Εταιρείας , των υπηρεσιών της και του Δικτυακού Τόπου, το υλικό branding, τα ονόματα των υπηρεσιών, τα slogan, τα κείμενα, τα γραφικά, σχέδια, τα εικονίδια, οι εικόνες, τα στοιχεία ήχου, τα βίντεο, το λογισμικό και επιπλέον το όνομα χώρου (domain name: www.ecg.gr ) και η αισθητική διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, η συλλογή εικονιδίων και φωτογραφιών, η διάταξή τους και η συνολική σύνθεση της εικόνας της που εμφανίζεται στον Διαδικτυακό Τόπο και σχετίζεται με αυτόν, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ECG S.A. και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, μεταποίηση και η με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση, αντίστροφη μεταγλώττιση, δημόσια ανακοίνωση/επικοινωνία ή μετάφραση, χρήση οποιουδήποτε μέρους (ή/και του συνόλου) του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση του Περιεχομένου που προβάλλεται στο Διαδικτυακό Τόπο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτού για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.

Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση προς τις ως άνω απαγορεύσεις θα λογίζεται ως παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίηση παντός νόμιμου δικαιώματός του δια της δικαστικής οδού ή να προσφύγει σε οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ικανοποίησης των δικαιωμάτων του ή/και τη διεκδίκηση αποζημίωσής της για τυχόν βλάβη προς το σκοπό του περιορισμού κάθε σχετικής παράβασης και περαιτέρω παράνομης χρήσης των αντικειμένων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στον Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να φιλοξενούνται κατά καιρούς λογότυπα, εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες τρίτων εταιρειών κατά την ανάρτηση και δημιουργία άρθρων και λοιπού περιεχομένου. Το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας αυτής αποτελεί ωστόσο ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων. Τυχόν αναφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, μέσω σημάτων, εμπορικών ονομασιών, προμηθευτών, κατασκευαστών ή άλλων γνωρισμάτων των δικαιούχων, δεν συνιστά ούτε υπονοεί οικειοποίηση, πρόταση ή χορηγία εκ μέρους της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς την χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ονόματος χώρου ή/και του λογισμικού της Εταιρείας, θα λογίζεται ως παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του. Η εταιρεία θα δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίηση παντός νόμιμου δικαιώματός του.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο Διαδικτυακός Τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου να μην αλλοιώνονται, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων ο Διαδικτυακός Τόπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) το Περιεχόμενο να είναι πλήρες και επικαιροποιημένο, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση, σε περίπτωση που ο Χρήστης υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Η Eταιρεία  δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική, προσυμβατική  ή άλλη) προερχόμενη μια τέτοια ενδεχόμενη αλλαγή.

Η Εταιρεία, οι διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου, η διοίκηση, οι υπάλληλοι, συνεργάτες, προστηθέντες καθώς και τυχόν εκπρόσωποί τους, δεν θα καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι απέναντι στους Χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα εξ αυτών για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική/εξαιρετική, ποινική, αστική, διοικητική, θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή άλλη παρεπόμενη ζημία, που να οφείλεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Στην εκ μέρους των ως άνω προσώπων χρήση του Περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου.
 • Στην αδυναμία πρόσβασης των ανωτέρω προσώπων στο περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.
 • Στη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε επιχειρηματικής πληροφορίας που τυχόν είναι αποθηκευμένη σε αυτούς.
 • Στη διακοπή ή παύση της μετάδοσης του συνόλου ή/και μέρους του Περιεχομένου του Διαδικτυακό Τόπου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
 • Στην ύπαρξη σφαλμάτων, ιών και λοιπών συναφών απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ενδέχεται να μεταδοθούν μέσω του Δικτυακού Τόπου από τρίτα μέρη.
 • Σε οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε οποιαδήποτε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά τρίτων μέσα στο Διαδικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας, πληρότητας ή της ποιότητας των πληροφοριών των εκπεφρασμένων από Τρίτους.
 • Σε οποιαδήποτε δήλωση ή συμπεριφορά τρίτου μέρους σχετικά με το Διαδικτυακό Τόπο.
 • Χρήση ή αδυναμία στη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης των Χρηστών από πληροφορίες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και εν γένει οποιαδήποτε χρήση του του Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, που οι Χρήστες υποστούν οποιαδήποτε ζημία κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου οφειλόμενη αποδεδειγμένη σε βαρεία αμέλεια της Εταιρείας (εξαιρουμένης τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Εταιρεία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια του. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

Ο περιορισμός της ευθύνης έχει εφαρμογή είτε η τυχόν ευθύνη προέρχεται από δηλώσεις εγγύησης της Εταιρείας , προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία ή βασίζεται σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

 

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου  είναι στην ουσία του ενημερωτικό με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, τη χορήγηση εντύπων και αιτήσεων που αφορούν τρέχοντα, μελλοντικά και παλαιότερα Προγράμματα και λοιπές δράσεις της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τυχόν καθυστέρηση στην ανακοίνωση Προγραμμάτων που αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο, την παράλειψη στην ανακοίνωση Προγραμμάτων αυτών, τυχόν ανακρίβειες ή ανάκληση των ανακοινώσεων που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο κατόπιν αποφάσεων της Εταιρείας. Τα νέα, οι ανακοινώσεις, τα έντυπα αιτήσεων και οι παρουσιάσεις των διαθέσιμων Προγραμμάτων και του συνοδευτικού αυτών υλικού που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, διατίθενται προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και έγκυρη παροχή κατευθύνσεων και την ολοκληρωμένη παρουσίαση των δράσεων της Εταιρείας Σε καμία περίπτωση τυχόν άρθρα, ανακοινώσεις, έντυπα αιτήσεων και παρουσιάσεις που αναρτώνται δεν αποτελούν προτροπή προς τους Χρήστες για συμμετοχή σε κάποιο από τα Προγράμματα της Εταιρείας ή πρόσκληση για την άνευ άλλου υποβολή των δεδομένων των Χρηστών προς εξέταση και αξιολόγηση από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω αποστολής email ή με οποιαδήποτε άλλο μέσο παροχής πληροφοριών μέσω του Δικτυακού Τόπου δεν ισοδυναμεί με απάντηση της Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., αλλά με επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού του κέντρου.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ενημερώνεται καθημερινά και βρίσκεται υπό συνεχή συντήρηση με στόχο την παροχή έγκριτου, αληθούς και επικαιροποιημένου περιεχομένου. Παρόλα αυτά, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις, για τεχνικούς ή άλλους συναφείς λόγους, να παρουσιάζονται κάποια σφάλματα ως προς τη λειτουργία ή/και το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο αποτελεί έναν χώρο με πολλές πηγές πληροφόρησης και βρίσκεται εκτεθειμένο σε πολλές κακόβουλες ενέργειες τρίτων μερών, παροτρύνουμε τους Χρήστες προτού λάβουν ορισμένες αποφάσεις όταν αυτές πηγάζουν από το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, να βεβαιώνονται ότι έχουν ενώπιον τους το πιο επικαιροποιημένο και έγκυρο υλικό (π.χ. τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, την τελευταία εκδοχή/έκδοση του εντύπου, την τελευταία ανακοίνωση της Εταιρείας, την πιο πρόσφατα τροποποιημένη έκδοση της νομοθεσίας κλπ.). Παροτρύνουμε οι Χρήστες να ελέγχουν και να διασταυρώνουν κατόπιν σύγκρισης και με άλλες πηγές το περιεχόμενο που δεν ανήκει στην αποκλειστική σφαίρα επιρροής της Εταιρείας όπως για παράδειγμα τυχόν ύπαρξη πιο πρόσφατης νομοθεσίας, αλλαγής των υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τυχόν τροποποιημένες/επικαιροποιημένες αποφάσεις που αφορούν ζητήματα υποβολής δικαιολογητικών, προτάσεων και λοιπών εγγράφων προς την Εταιρεία.

Η ΕCG δεν καθίσταται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη των Χρηστών η οποία βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται ή στις απόψεις των εκπροσώπων της Εταιρείας που εκτίθενται μέσω του αναρτημένου υλικού. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να επιβεβαιώνει την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες, εφόσον προτίθεται να λάβει αποφάσεις με έννομες συνέπειες. Η ECG δεν παρέχει καμία εγγύηση για την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια του περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο ως προς τον σκοπό για τον οποίο τον προορίζει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και πληροφορίες που τυχόν χορηγεί μέσω του Δικτυακού Τόπου στην Εταιρεία ο οποίος ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα αυτών, εκτός και αν αυτό του επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Πλέον των άλλων απαγορεύσεων που συμφωνούνται στο παρόν, απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες:

 • Να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στην Εταιρεία, σε άλλους Χρήστες ή τρίτα μέρη ή να υπονομεύσει με οποιοδήποτε τρόπο την ασφάλεια της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και την εμπειρία πλοήγησης των Χρηστών εν συνόλω.
 • Να ενεργούν κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου www.ecg.gr, οτιδήποτε αποτελεί παραβίαση νομικών διατάξεων (ποινικών, αστικών, διοικητικών, διεθνών ή άλλων) σε σχέση με τα δικαιώματα των Χρηστών στο διαδίκτυο ή άλλων ανθρώπων εν γένει.
 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ.) του Δικτυακού Τόπου.
 • Η μεταφόρτωση του Δικτυακού Τόπου, αποστολή και προώθηση πληροφοριών ή προγραμμάτων λογισμικού μέσω αυτού, που ενδεχομένως περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή χαρακτηριστικά και λειτουργίες τα οποία δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή την πρόκληση αυξημένης κίνησης σε αυτόν και τα οποία ενδέχεται να καθιστούν δυσχερή τη χρήση του από άλλους Χρήστες.
 • Η χρήση του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος ανεξαρτήτως σκοπού (εν γνώσει απατηλός ή αμέλεια) θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του και να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
 • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο της πρόσβασης τρίτων στον Διαδικτυακό Τόπο και σε κάθε είδους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για παράνομους σκοπούς και για μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
 • Η μετάδοση ιών, εγγράφων και πληροφοριών μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, προσβλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά ή επικίνδυνα για την ασφάλεια του και για τη φήμη της Εταιρείας και των συνδεόμενων με αυτόν οντοτήτων ή άλλων Χρηστών.
 • Η αδειοδότηση μεταπώλησης, μίσθωσης, ανάθεσης, υπεργολαβίας και εν γένει οποιασδήποτε πράξης διάθεσης του Δικτυακού Τόπου σε τρίτα μέρη για οποιαδήποτε χρήση και σκοπό πέραν των όσων ρητά επιτρέπονται και αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.
 • Η Διασύνδεση του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία των Χρηστών χωρίς την ρητή και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης του Δικτυακού Τόπου από άλλους Χρήστες, ή να παρακάμψει τα δικαιώματα άλλων Χρηστών, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί των προσωπικών τους δεδομένων κλπ.
 • Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου.
 • Εν γένει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ή/και τροποποίηση δεδομένων που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο, στην θέση των άλλων Χρηστών σε δυσμενή ή άβολη θέση, καθώς και σε κάθε πράξη που ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.

Οι Χρήστες δηλώνουν ρητά και εγγυώνται: α) ότι θα αποζημιώσουν την Εταιρεία, τη διοίκηση, διευθυντές, στελέχη, τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου, υπαλλήλους, εκπροσώπους, συνεργάτες, αντιπροσώπους, προστηθέντες, προμηθευτές, εργολάβους και οιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα εξ’ αυτών, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστούν, συνεπεία παράβασης εκ μέρους των Χρηστών (ή τρίτων εξουσιοδοτημένους από αυτούς) των διατάξεων του παρόντος και ειδικότερα των απαγορεύσεων που εγγυόνται με το παρόν ή παράβασης εκ μέρους τους της κείμενης νομοθεσίας ή/και δικαιωμάτων των ανωτέρω προσώπων ή/ και τρίτων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και β) δε θα στραφούν κατά της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων, για την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης ή/και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) η οποία προέρχεται από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Σημειώνεται ότι η ECG δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη νομιμότητα του περιεχομένου, τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου και της ιδιωτικότητας, τους όρους χρήσης και την τήρηση τυχόν άλλων νομικών υποχρεώσεων, οι οποίες ενδέχεται να βαρύνουν άλλες Ιστοσελίδες και νομικές οντότητες. Οι σύνδεσμοι παρέχονται ως επί το πλείστον προς διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη στις οικείες ιστοσελίδες. Συνεπώς η περιήγηση στις ως άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Η ECG σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων με αυτόν, και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, την ποιότητα αυτού και των υπηρεσιών τρίτων, αλλά και κάθε σύνδεσης του ίδιου με τις ιστοσελίδες αυτές.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Αναφορικά με το είδος και τις μεθόδους συλλογής των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και υποκειμένων των δεδομένων, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας αυτών, τους παραλήπτες και τους λόγους τυχόν γνωστοποίησης δεδομένων Χρηστών σε αυτούς, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών και υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, πλέον των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.,

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, καθώς και τις Πολιτικές του κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των Χρηστών. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη ο τακτικός έλεγχος των παρόντων Γενικών Όρων για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της πλοήγησή στο Διαδικτυακό Τόπο κατόπιν της ανακοίνωσης των τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης, συνεπάγεται και ρητή αποδοχή των αλλαγών αυτών. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες, οι οποίες θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιούνται αλλαγές επί ουσιωδών διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων, θα υπάρχει και κατάλληλη ενημέρωση των Χρηστών, είτε μέσω αναδυόμενης ανακοίνωσης σε παράθυρο στην αρχική σελίδα είτε με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

 

 1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά του. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

 Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων Όρων, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών που απορρέουν είτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους είτε από αδικοπραξία, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

 

Τελευταία τροποποίηση: Απρίλιος 2023