Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων;

Η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων είναι η προστασία της επιχείρησής σας από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από απλήρωτα τιμολόγια των συνεργατών σας στο εξωτερικό.

Γιατί να ασφαλιστώ;

Για να επιχειρείτε με ασφάλεια

έχοντας διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχτεί αφερέγγυος ή ακόμη και ως αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών γεγονότων

Για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις Τράπεζες

καθώς πολλά πιστωτικά ιδρύματα βλέπουν ευνοϊκά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής.

Για να αναπτύξετε βελτιωμένες σχέσεις με τους αγοραστές σας

αξιολογώντας καταλλήλως την πιστοληπτική τους ικανότητα με την συμβολή μας.

Για να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητά σας και να μπορείτε να διεισδύετε ευκολότερα σε νέες αγορές

έχοντας κατανοήσει την αγορά και έχοντας εμπιστοσύνη στους δυνητικούς συνεργάτες σας.

Οι Λύσεις μας

Supplier’s Credit (MLT)

To πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων για εξαγωγές προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικά έργα είναι μεσομακροπρόθεσμο (Medium Long Term – MLT) και είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που εξάγουν κυρίως κεφαλαιουχικά αγαθά.

 • Εξαγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης μεγαλύτερη των 2 ετών
 • Τεχνικά Έργα Εξωτερικού, με Μεσοπρόθεσμη ή Μακροπρόθεσμη Πίστωση.
 • Παρέχεται κάλυψη συνδυαστικά Πολιτικών και Εμπορικών Κινδύνων ή μόνο Πολιτικών, μέχρι το 95%.
 • Τα ασφαλιζόμενα εξαγωγικά προϊόντα είναι κυρίως κεφαλαιουχικά αγαθά (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και σχετικά μεγάλη αξία.
 • Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια δεν είναι τυποποιημένα (συνδέονται άμεσα με την Εξαγωγική Σύμβαση/Export Contract) και παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Selective Risk

Το πρόγραμμα “Start Exporting” ασφαλίζει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα τιμολόγια και είναι ιδανική επιλογή για έναν νέο ή περιστασιακό εξαγωγέα.

 • Εξασφαλισμένες πωλήσεις προϊόντων ή /και των υπηρεσιών
 • Κάλυψη για εμπορικούς ή /και πολιτικούς κινδύνους
 • Αξιολόγηση πιστωτικού ορίου για κάθε αγοραστή
 • Κάλυψη μέχρι και το 95% σε επιλεγμένους ξένους αγοραστές
 • Τιμολόγηση ανάλογα με το ρίσκο της κάθε χώρας και τους όρους πληρωμής
 • Γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης

Whole Turnover Policy

Το πρόγραμμα “Global” ασφαλίζει τον συνολικό τζίρο των εξαγωγών σας. Είναι ιδανική επιλογή αν έχετε σταθερές πωλήσεις και θέλετε να ασφαλίσετε όλα τα τιμολόγια των αγοραστών σας ή αν χρειάζεστε μια πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

 • Εξασφαλισμένες πωλήσεις προϊόντων ή /και των υπηρεσιών
 • Κάλυψη για εμπορικούς ή /και πολιτικούς κινδύνους
 • Αξιολόγηση πιστωτικού ορίου για κάθε αγοραστή
 • Κάλυψη μέχρι και το 95% του συνολικού ποσού
 • Πολιτική προσαρμοσμένη στα μέτρα σας με ευελιξία στους όρους πληρωμής

Political Risk Insurance

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει στις επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη για οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε κυβερνητικούς παράγοντες, καθώς και σε πολιτικές και οικονομικές αναταραχές. Απευθύνεται κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη τους σε αγορές εκτός της χώρας που εδρεύουν.

 • Μείωση κινδύνου
 • Δημιουργία ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
 • Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ευνοϊκότεροι όροι δανειοδότησης
 • Επικέντρωση στο επιχειρείν και όχι στις πιθανές οικονομικές απώλειες
Supplier’s Credit (MLT)

Supplier’s Credit (MLT)

To πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων για εξαγωγές προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικά έργα είναι μεσομακροπρόθεσμο (Medium Long Term – MLT) και είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που εξάγουν κυρίως κεφαλαιουχικά αγαθά.

 • Εξαγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης μεγαλύτερη των 2 ετών
 • Τεχνικά Έργα Εξωτερικού, με Μεσοπρόθεσμη ή Μακροπρόθεσμη Πίστωση.
 • Παρέχεται κάλυψη συνδυαστικά Πολιτικών και Εμπορικών Κινδύνων ή μόνο Πολιτικών, μέχρι το 95%.
 • Τα ασφαλιζόμενα εξαγωγικά προϊόντα είναι κυρίως κεφαλαιουχικά αγαθά (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και σχετικά μεγάλη αξία.
 • Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια δεν είναι τυποποιημένα (συνδέονται άμεσα με την Εξαγωγική Σύμβαση/Export Contract) και παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Selective Risk

Selective Risk

Το πρόγραμμα “Start Exporting” ασφαλίζει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα τιμολόγια και είναι ιδανική επιλογή για έναν νέο ή περιστασιακό εξαγωγέα.

 • Εξασφαλισμένες πωλήσεις προϊόντων ή /και των υπηρεσιών
 • Κάλυψη για εμπορικούς ή /και πολιτικούς κινδύνους
 • Αξιολόγηση πιστωτικού ορίου για κάθε αγοραστή
 • Κάλυψη μέχρι και το 95% σε επιλεγμένους ξένους αγοραστές
 • Τιμολόγηση ανάλογα με το ρίσκο της κάθε χώρας και τους όρους πληρωμής
 • Γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης
Whole Turnover Policy

Whole Turnover Policy

Το πρόγραμμα “Global” ασφαλίζει τον συνολικό τζίρο των εξαγωγών σας. Είναι ιδανική επιλογή αν έχετε σταθερές πωλήσεις και θέλετε να ασφαλίσετε όλα τα τιμολόγια των αγοραστών σας ή αν χρειάζεστε μια πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

 • Εξασφαλισμένες πωλήσεις προϊόντων ή /και των υπηρεσιών
 • Κάλυψη για εμπορικούς ή /και πολιτικούς κινδύνους
 • Αξιολόγηση πιστωτικού ορίου για κάθε αγοραστή
 • Κάλυψη μέχρι και το 95% του συνολικού ποσού
 • Πολιτική προσαρμοσμένη στα μέτρα σας με ευελιξία στους όρους πληρωμής
Political Risk Insurance

Political Risk Insurance

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει στις επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη για οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε κυβερνητικούς παράγοντες, καθώς και σε πολιτικές και οικονομικές αναταραχές. Απευθύνεται κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη τους σε αγορές εκτός της χώρας που εδρεύουν.

 • Μείωση κινδύνου
 • Δημιουργία ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
 • Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ευνοϊκότεροι όροι δανειοδότησης
 • Επικέντρωση στο επιχειρείν και όχι στις πιθανές οικονομικές απώλειες

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

Βήμα 1

Επικοινωνείτε μαζί μας, συζητάμε για τις ανάγκες σας και τους δυνητικούς αγοραστές σας και συμπληρώνετε μια φόρμα ενδιαφέροντος.

Βήμα 2

Η έμπειρη ομάδα μας αξιολογεί τους υποψήφιους αγοραστές, αναλύει το ρίσκο και υπολογίζει το μέγιστο ποσό που μπορούμε να καλύψουμε για κάθε έναν από τους αγοραστές σε περίπτωση μη πληρωμής.

Βήμα 3

Σας παρουσιάζουμε όλες τις εναλλακτικές επιλογές και καταλήγουμε στο πρόγραμμα ασφάλισης που σας ταιριάζει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

  Δείτε επίσης