Προκήρυξη 1/2022 – Ανάρτηση των πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 201, 406, 407, 408, 409, 410, 503, 504, 603, 604, 605

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Ανάρτηση των πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 101, 102, 302, 304, 402, 502

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ…

Περισσότερα

Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης του μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠE και ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO) – κωδ. θέσης 401

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) – κωδ. θέσης 501

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) – κωδ. θέσης 601

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (CΟΟ) – κωδ. θέσης 301

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO), με σκοπό την…

Περισσότερα