Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για (α) η παραμετροποίηση και υλοποίηση ενός πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Λειτουργιών, (β) η παραμετροποίηση και υλοποίηση ενός πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Aσφάλισης Πιστώσεων (Credit Insurance) και Εγγυήσεων (Surety Bonds/Guarantees), (γ) και η παραμετροποίηση και υλοποίηση ενός πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πελατών (CRM).