Περίληψη διαγωνισμού «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ (2022)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ (2022)». Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» για το έτος 2022

Περίλιψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ» Για το έτος…

Περισσότερα

Διακήρυξη του Διαγωνισμού «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ 2021»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ 2021», εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 Ευρώ…

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου “Αντασφάλιση ΟΑΕΠ” έτους 2021

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών του έργου “ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ”…

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού «Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου για τον ΟΑΕΠ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». Αντικείμενο…

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού: «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΠ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ…

Περισσότερα

Διακήρυξη του Διαγωνισμού: «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ 2020»

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ (2020)”, εκτιμώμενης αξίας 180.000,00…

Περισσότερα