Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» για το έτος 2022

Περίλιψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ» Για το έτος…

Περισσότερα