Διακήρυξη του Διαγωνισμού «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ 2021»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ 2021», εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 Ευρώ…

Περισσότερα