Περίληψη διαγωνισμού «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ (2022)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ (2022)». Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με…

Περισσότερα