Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προώθησης και επικοινωνίας στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG) ενδιαφέρεται για υποστηρικτικές υπηρεσίες στην τομέα του μάρκετινγκ και της εταιρικής επικοινωνίας, σύμφωνα…

Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «αντασφαλιστική κάλυψη όλων των βραχυπροθέσμων εμπορικών κίνδυνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ECG εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς του για το έτος 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ…

Περισσότερα

Δημοσία προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. (ECG) Η…

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για «εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων της Ελληνική Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων…

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων…

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων προϊόντων εξαγωγικών πιστώσεων»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και…

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ.”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. Η Ελληνική…

Περισσότερα