Δημοσία προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. (ECG) Η…

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για «εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων της Ελληνική Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων…

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων…

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων προϊόντων εξαγωγικών πιστώσεων»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και…

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ.”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. Η Ελληνική…

Περισσότερα

Περίληψη διαγωνισμού «Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ (2022)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ (2022)». Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» για το έτος 2022

Περίλιψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ» Για το έτος…

Περισσότερα