Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ.”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. Η Ελληνική…

Περισσότερα