Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «αντασφαλιστική κάλυψη όλων των βραχυπροθέσμων εμπορικών κίνδυνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ECG εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς του για το έτος 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Ανάρτηση των πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 201, 406, 407, 408, 409, 410, 503, 504, 603, 604, 605

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Ανάρτηση των πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 101, 102, 302, 304, 402, 502

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ…

Περισσότερα

Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης του μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :…

Περισσότερα

Προκήρυξη 1/2022 – Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠE και ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Δημοσία προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. (ECG) Η…

Περισσότερα