Ανοικτός διαγωνισμός για «εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων της Ελληνική Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων…

Περισσότερα