ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού επαγγελματικού χώρου 5ου και 7ου ορόφου σε κτίριο γραφείων επί της οδού Μιχαλακοπούλου 47 στην Αθήνα»

Εκτιμώμενης αξίας 489.680,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)