ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. (ECG) Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECG), που συστάθηκε με τον Ν.4918/2022, και εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για την προμήθεια σαράντα δύο (42) φορητών υπολογιστών (Laptops), εκατό (100) οθονών Η/Υ (Monitors) 27’ ιντσών, πενήντα (50) ενσύρματων πληκτρολογίων και πενήντα (50) ενσύρματων ποντικιών (Mouses), συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) πλέον ΦΠΑ.