Δημοσία προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. (ECG) Η…

Περισσότερα