ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ.

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., που συστάθηκε με τον Ν.4918/2022, και εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση ακινήτων να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις.