Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων προϊόντων εξαγωγικών πιστώσεων»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και…

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ.”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. Η Ελληνική…

Περισσότερα

Παρουσίαση της νέας μεταρρύθμισης του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων σε Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Export Credit Greece – ECG

Δελτίο Τύπου Γρηγόρης Σταματόπουλος (CEO): “Η νέα Export Credit Greece καταλύτης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας” Παρουσίαση της νέας μεταρρύθμισης…

Περισσότερα