Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων προϊόντων εξαγωγικών πιστώσεων» – Tender “Assistance in the implementation of new business model for ECG and the development and operationalization of export credit products.