Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων προϊόντων εξαγωγικών πιστώσεων»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και…

Περισσότερα