Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., που συστάθηκε με τον Ν, 4918/2022, και εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση 10 εταιρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις.