Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προώθησης και επικοινωνίας στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG)

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG) ενδιαφέρεται για υποστηρικτικές υπηρεσίες στην τομέα του μάρκετινγκ και της εταιρικής επικοινωνίας, σύμφωνα…

Περισσότερα