Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου “Αντασφάλιση ΟΑΕΠ” έτους 2021

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών του έργου “ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ”…

Περισσότερα