Πολύτιμη για τη διασφάλιση των Ελλήνων εξαγωγέων η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων – Συνεργασία ΣΕΒΕ με ΟΑΕΠ και αίτημα ΣΕΒΕ για κατάργηση της εισφοράς 0,6% στο πρόγραμμα χρηματοδότησης-ασφάλισης ΟΑΕΠ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

You are here:
Go to Top