Πρόσκληση του μετόχου της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. σε Tακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «Export Credit…

Περισσότερα