Προκήρυξη για την κάλυψη θέσης Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων & Άλλων Προϊόντων – κωδ. θέσης 411

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00.   Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. –…

Περισσότερα