Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την παράταση του ευνοϊκού καθεστώτος ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται σε Έλληνες Εισαγωγείς

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την παράταση του ευνοϊκού καθεστώτος ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων…

Περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει μέχρι την 31.12.2013 την ισχύ του ευνοϊκού καθεστώτος Ασφάλισης των Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων που παρέχονται προς Έλληνες Εισαγωγείς

Από την 01.01.2013 τίθεται σε ισχύ μία νέα και πλήρως αναμορφωμένη «Ανακοίνωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλιση των Βραχυπρόθεσμων…

Περισσότερα