Πηγές: Προσωρινά αποτελέσματα “απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2021”, Στοιχεία ΣΕΒΕ – ΙΕΕΣ