Πηγές: Προσωρινά αποτελέσματα “απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2021”, Στοιχεία ΣΕΒΕ – ΙΕΕΣ

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2023