Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2024

Οι χώρες ταξινομούνται σε μια κλίμακα 8 επιπέδων κινδύνου, από το χαμηλότερο (1) προς το υψηλότερο (7). Το επίπεδο κινδύνου 0 περιλαμβάνει τις χώρες υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ.

Αποποίηση ευθύνης

Ο χάρτης που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας προέρχεται από τις επίσημες ιστοσελίδες του ΟΟΣΑ και από τα στοιχεία που αναρτώνται στον επίσημο πίνακα του OOΣΑ.