Γ. Σταματόπουλος: “Η Export Credit Greece φέρνει άμεσα νέα εργαλεία για τον εξαγωγέα που έχει μείνει εκτός τραπεζικού συστήματος για χρόνια ”

Για τη μεταρρύθμιση που συντελείται στον δημόσιο τομέα και τα νέα εργαλεία που θα διατεθούν στην αγορά από την Export…

Περισσότερα

Export Credit Greece: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για εξαγωγείς σε συνεργασία με ΣΕΒΕ και τοπικά επιμελητήρια

Εργαλεία Ασφάλισης Πιστώσεων & Ιχνηλασιμότητας στην Υπηρεσία του Εξαγωγέα σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ και επιμελητήρια.…

Περισσότερα

Supplier’s Credit

Τι είναι Είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων που συνδέονται με μια εξαγωγική εμπορική σύμβαση (είτε αγαθών, είτε υπηρεσιών), διάρκειας…

Περισσότερα

Supplier’s Credit

Τι είναι Είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων που συνδέονται με μια εξαγωγική εμπορική σύμβαση (είτε αγαθών, είτε υπηρεσιών), διάρκειας…

Περισσότερα

Supplier’s Credit

Τι είναι Είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων που συνδέονται με μια εξαγωγική εμπορική σύμβαση (είτε αγαθών, είτε υπηρεσιών), διάρκειας…

Περισσότερα