Τι είναι

Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην εύρεση χρηματοδότησης παρέχοντας εγγύηση στο κεφάλαιο κίνησης που τους χορηγείται από την τράπεζα, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αναπτύξουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες.

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις εξαγωγές τους και να βελτιστοποιήσουν τη ρευστότητά τους.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα για τους  Εξαγωγείς

Χρηματοδότηση

Ευνοϊκότεροι όροι και μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης και εξασφαλίσεων, καθότι η ECG εγγυάται μέρος του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας

Αύξηση Ανταγωνιστικότητας

Η ρευστότητα της επιχείρησης βελτιώνεται και μπορεί να εισέλθει σε νέες αγορές, καθώς και να συνάψει πιο συμφέρουσες εμπορικές συμφωνίες με τους ξένους αγοραστές

Ευελιξία

Η εγγύηση προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της συναλλαγής, βελτιστοποιώντας τα επιθυμητά αποτελέσματα και την κάλυψη που χρειάζονται τα αντισυμβαλλόμενα μέρη

Πλεονεκτήματα για τις Τράπεζες

Ασφάλεια

Η Τράπεζα μοιράζεται με την ECG τον κίνδυνο μη αποπληρωμής από τον δανειολήπτη

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Με την κάλυψη της ECG η Τράπεζα δύναται να καλύψει ευκολότερα εξαγωγικές επιχειρήσεις και επομένως να αυξήσει τις δραστηριότητές του

Ευελιξία

Η εγγύηση προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της συναλλαγής, βελτιστοποιώντας τα επιθυμητά αποτελέσματα και την κάλυψη που χρειάζονται τα αντισυμβαλλόμενα μέρη

Τι προσφέρει

  • Ποσοστό κάλυψης έως 80% του κεφαλαίου κίνησης, το οποίο πρέπει να συνδέεται με εξαγωγική δραστηριότητα (συνήθως εξαγωγικό συμβόλαιο)
  • Η εγγύηση είναι αυτόνομη και καταβάλλεται «σε πρώτη ζήτηση», αφού προβλέπεται άμεση, ανεξάρτητη και αμετάκλητη υποχρέωση της ECG προς τον ασφαλιζόμενο δανειστή/ τράπεζα.
  • Διάρκεια έως 1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης)
  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο, καθώς υπάρχει η εγγύηση της ECG
  • Καλυπτόμενο ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €500.000, κατά περίπτωση

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης