Τι είναι

Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην εύρεση χρηματοδότησης παρέχοντας εγγύηση στο δάνειο που τους χορηγείται από την Τράπεζα, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων αναβάθμισης των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και κάνουν νέες επενδύσεις (π.χ. επέκταση / εκσυγχρονισμός παραγωγικής δραστηριότητας).

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα για τους  Εξαγωγείς

Χρηματοδότηση

Ευνοϊκότεροι όροι και μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης και εξασφαλίσεων, καθότι η ECG εγγυάται μέρος του παρεχόμενου δανείου

Αύξηση Ανταγωνιστικότητας

Η επιχείρηση μπορεί να διευρύνει την παραγωγική της δραστηριότητα μέσω διαφορετικών επενδυτικών σχημάτων

Ευελιξία

Η εγγύηση προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της συναλλαγής, βελτιστοποιώντας τα επιθυμητά αποτελέσματα και την κάλυψη που χρειάζονται τα αντισυμβαλλόμενα μέρη

Διείσδυση σε νέες αγορές

Ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές με επικέντρωση στο επιχειρείν και όχι στις πιθανές οικονομικές απώλειες

Πλεονεκτήματα για τις Τράπεζες

Ασφάλεια

Η Τράπεζα μοιράζεται με την ECG τον κίνδυνο μη πληρωμής από τον δανειολήπτη

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Με την κάλυψη της ECG η τράπεζα δύναται να καλύψει ευκολότερα εξαγωγικές επιχειρήσεις που χρειάζονται μεγαλύτερο ύψος δανεισμού για ευρύτερο χρονικό διάστημα και επομένως δύναται να αυξήσει τις δραστηριότητές της

Ευελιξία

Η εγγύηση προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της συναλλαγής, βελτιστοποιώντας τα επιθυμητά αποτελέσματα και την κάλυψη που χρειάζονται τα αντισυμβαλλόμενα μέρη

Τι προσφέρει

  • Ποσοστό κάλυψης έως 80% του δανείου, το οποίο πρέπει να συνδέεται με εξαγωγική δραστηριότητα (συνήθως επενδύσεις, αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, κτλ.).
  • Η εγγύηση είναι αυτόνομη και καταβάλλεται «σε πρώτη ζήτηση», αφού προβλέπεται άμεση, ανεξάρτητη και αμετάκλητη υποχρέωση της ECG προς τον ασφαλιζόμενο δανειστή/τράπεζα.
  • Διάρκεια από 2 έως 5 έτη.
  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο, καθώς υπάρχει η εγγύηση της ECG.
  • Καλυπτόμενο ποσό που αξιολογείται κατά περίπτωση με ελάχιστο το €1.000.000.

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης