Τι είναι

Είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων που συνδέονται με μια εξαγωγική εμπορική σύμβαση (είτε αγαθών, είτε υπηρεσιών), διάρκειας πίστωσης μεγαλύτερης των 2 ετών, για την οποία ο εξαγωγέας θέλει να διασφαλιστεί και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνό του έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων.

Πού απευθύνεται

Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά μεγάλης αξίας (π.χ. κεφαλαιουχικό εξοπλισμό) για τα οποία ο Έλληνας εξαγωγέας έχει συμφωνήσει με τον ξένο αγοραστή την «επί πιστώσει» μεσομακροπρόθεσμη εξόφληση.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

apostoli

Ασφάλεια

Διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχθεί αφερέγγυος ή ακόμη και ως αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών γεγονότων

apostoli

Χρηματοδότηση

Δυνατότητα εκχώρησης της ασφάλισης σε τράπεζα για χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας/σύμβασης
apostoli

Ευελιξία

Η ασφαλιστική κάλυψη προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εξαγωγέα βελτιστοποιώντας τα ζητούμενα αποτελέσματα και την κάλυψη που χρειάζεται
apostoli

Ανάπτυξη

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς προσφέρονται ευνοϊκότεροι όροι πίστωσης στον ξένο αγοραστή (χωρίς τη χρήση τραπεζικών ορίων) με αποτέλεσμα να καθιστά την εμπορική σχέση πιο ανταγωνιστική
apostoli

Διείσδυση σε νέες αγορές

Ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές καθώς προσφέρεται πληροφόρηση από την ECG σε επίπεδο χώρας και ξένου αγοραστή ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι μελλοντικές χρηματοροές της εξαγωγικής επιχείρησης

Τι προσφέρει

  • Προσαρμοσμένη και ευέλικτη τιμολόγηση με βάση τη χώρα εξαγωγικής δραστηριότητας, τη διάρκεια του έργου και τη ζητούμενη ασφαλιστική κάλυψη
  • Παγκόσμια κάλυψη πολιτικών κινδύνων έως 95% και εμπορικών κινδύνων έως 85%
  • Μέγιστη διάρκεια κάλυψης 15 έτη
  • Εναρμόνιση με τα παγκόσμια πρότυπα ΟΟΣΑ

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης