Τι είναι

Είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων που συνδέονται με μια εξαγωγική εμπορική σύμβαση (είτε αγαθών, είτε υπηρεσιών), διάρκειας πίστωσης μεγαλύτερης των 2 ετών, για την οποία ο εξαγωγέας θέλει να διασφαλιστεί και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνό του έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων.

Πού απευθύνεται

Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά μεγάλης αξίας (π.χ. κεφαλαιουχικό εξοπλισμό) για τα οποία ο Έλληνας εξαγωγέας έχει συμφωνήσει με τον ξένο αγοραστή την «επί πιστώσει» μεσομακροπρόθεσμη εξόφληση.

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχθεί αφερέγγυος ή ακόμη και ως αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών γεγονότων

Χρηματοδότηση

Δυνατότητα εκχώρησης της ασφάλισης σε τράπεζα για χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας/σύμβασης

Ευελιξία

Η ασφαλιστική κάλυψη προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εξαγωγέα βελτιστοποιώντας τα ζητούμενα αποτελέσματα και την κάλυψη που χρειάζεται

Ανάπτυξη

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς προσφέρονται ευνοϊκότεροι όροι πίστωσης στον ξένο αγοραστή (χωρίς τη χρήση τραπεζικών ορίων) με αποτέλεσμα να καθιστά την εμπορική σχέση πιο ανταγωνιστική

Διείσδυση σε νέες αγορές

Ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές καθώς προσφέρεται πληροφόρηση από την ECG σε επίπεδο χώρας και ξένου αγοραστή ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι μελλοντικές χρηματοροές της εξαγωγικής επιχείρησης

Τι προσφέρει

Προσαρμοσμένη και ευέλικτη τιμολόγηση με βάση τη χώρα εξαγωγικής δραστηριότητας, τη διάρκεια του έργου και τη ζητούμενη ασφαλιστική κάλυψη
Παγκόσμια κάλυψη πολιτικών κινδύνων έως 95% και εμπορικών κινδύνων έως 85%
Μέγιστη διάρκεια κάλυψης 15 έτη
Εναρμόνιση με τα παγκόσμια πρότυπα ΟΟΣΑ

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης