Τι είναι

Είναι ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης πιστώσεων που ασφαλίζει μεμονωμένους αγοραστές και έχει διάρκεια έως 12 μήνες.

Πού απευθύνεται

Είναι ιδανική επιλογή για έναν νέο εξαγωγέα που κάνει τώρα τα πρώτα του βήματα στις αγορές του εξωτερικού και θέλει να δραστηριοποιηθεί με ασφάλεια.

Είναι επίσης κατάλληλο και για όσες επιχειρήσεις εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες περιστασιακά και όχι σε συστηματική βάση και θέλουν να ασφαλίσουν επιλεκτικά αγοραστές του εξωτερικού.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχθεί αφερέγγυος ή ακόμη και ως αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών γεγονότων

Κερδοφορία

Βελτιωμένη κερδοφορία αυξάνοντας με ασφάλεια την έκθεσή σας σε περισσότερους πελάτες

Χρηματοδότηση

Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τράπεζες, καθώς αξιολογούν θετικά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής

Πληροφόρηση

Ενίσχυση συνεργασίας και διαρκής ενημέρωση σε σχέση με τους αγοραστές σας, αξιολογώντας καταλλήλως την πιστοληπτική τους ικανότητα με τη συμβολή μας

Ανάπτυξη

Αύξηση της ανταγωνιστικότητάς σας και ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές

Τι προσφέρει

  • Κάλυψη έως και 95% της ασφαλισμένης αξίας σε επιλεγμένους ξένους αγοραστές
  • Κάλυψη για εμπορικούς ή / και πολιτικούς κινδύνους
  • Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κάθε ξένου αγοραστή
  • Τιμολόγηση ανάλογα με το ρίσκο του αγοραστή και τον χρόνο πίστωσης
  • Διάρκεια κάλυψης έως 12 μήνες
  • Γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης