Τι είναι

Ως Project Financing ορίζεται η υλοποίηση μεγάλων έργων, στους τομείς των υποδομών, παραχωρήσεων, ενέργειας, συγχωνεύσεων/εξαγορών, η αποπληρωμή των οποίων βασίζεται κυρίως στα έσοδα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί. Λόγω του γεγονότος ότι η φύση των συγκεκριμένων έργων είναι μεγάλης αξίας, περίπλοκη και χρονοβόρα, η ECG μέσω του προγράμματος Project Finance μπορεί να υποστηρίξει την βιωσιμότητα του έργου παρέχοντας κάλυψη μέσω ασφάλισης ή/και εγγυοδοσίας.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για μεγάλες εταιρείες που έχουν εδραιωμένη δραστηριότητα στην ελληνική και διεθνή αγορά καθώς επίσης και σε Τραπεζικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στα σχήματα του Project Finance.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Διαχείριση κινδύνου

Ο κατάλληλος διαμοιρασμός του κινδύνου επιτρέπει στο έργο να απορροφήσει πιθανούς κραδασμούς από τον κίνδυνο μη πληρωμής ή/και πολιτικών συμβάντων με θετικό αντίκτυπο για όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη

Εξωστρέφεια

Δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές του εξωτερικού με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα σε πολλαπλά επίπεδα λόγω της φύσης των έργων

Χρηματοδότηση

Με την κάλυψη της ECG παρέχεται στους δανειστές σημαντικό επίπεδο προστασίας έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων και επομένως είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση τέτοιων έργων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης