Τι είναι

Το πρόγραμμα “Political Risk Insurance” (PRI) είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει στις επιχειρήσεις προστασία στην επένδυσή τους στο εξωτερικό έναντι οικονομικών απωλειών που οφείλονται σε κυβερνητικούς παράγοντες, καθώς και σε πολιτικές και οικονομικές αναταραχές (πολιτικούς κινδύνους).

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να ενδυναμώσουν την παρουσία τους μέσω επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού και επιθυμούν να διασφαλιστούν έναντι πιθανών πολιτικών κινδύνων (που τείνουν να είναι υψηλότεροι σε αναπτυσσόμενες χώρες).

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Μείωση κινδύνου στις επενδύσεις του εξωτερικού

Ευελιξία

Η ασφαλιστική κάλυψη προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή βελτιστοποιώντας τα ζητούμενα αποτελέσματα

Ανάπτυξη

Δημιουργία ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες

Διείσδυση σε νέες αγορές

Ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές με επικέντρωση στο επιχειρείν και όχι στις πιθανές οικονομικές απώλειες

Τι προσφέρει

  • Προφυλάσσει τις επενδύσεις από τους παρακάτω κινδύνους:

1. Αποφάσεις και Μέτρα της Κυβέρνησης της χώρας υποδοχής που επηρεάζουν δυσμενώς την επένδυση, όπως εθνικοποιήσεις

2. Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος

3. Γεγονότα ανωτέρας βίας όπως πόλεμος και πολιτικές ταραχές

4. Καταγγελία της Σύμβασης

  • Κάλυψη πολιτικών κινδύνων έως 95% σε παγκόσμια κλίμακα
  • Προσαρμοσμένη και ευέλικτη τιμολόγηση με βάση τη χώρα του εξωτερικού που αφορά η επένδυση
  • Μέγιστη διάρκεια κάλυψης τα 15 έτη
  • Εναρμόνιση με τα παγκόσμια πρότυπα ΟΟΣΑ

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης