Τι είναι

Το πρόγραμμα Letter of Credit (LC) Confirmation καλύπτει την τράπεζα του εξαγωγέα έναντι του κινδύνου μη πληρωμής από την τράπεζα του εξωτερικού που εκδίδει το LC, για πληρωμές που αφορούν σε εξαγωγική δραστηριότητα. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι είτε εμπορικής είτε πολιτικής φύσεως και η κάλυψη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και το 100%.

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται σε τράπεζες οι οποίες εκδίδουν LCs και συνδέονται με εξαγωγικές δραστηριότητες ελληνικών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει σύνολο πλεονεκτημάτων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου σχήματος είναι πολλαπλά και διαχέονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη:

Ασφάλεια

Ασφάλεια και συνετή διαχείριση κινδύνων όσον αφορά στην περίπτωση μη πληρωμής

Ανάπτυξη

Διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εγχώριων και ξένων τραπεζών (στον τομέα παροχής ενέγγυων πιστώσεων), με έμμεσο όφελος για τους εξαγωγείς

Αξιοπιστία

Οι πληρωμές είναι εναρμονισμένες με τους όρους που ορίζονται στην εμπορική σύμβαση

Αύξηση ανταγωνιστικότητας

Αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω ευελιξίας και σιγουριάς που παρέχεται στους όρους πληρωμής

Συνεργασία

Ανάπτυξη συνεργασιών καθώς και ο εξαγωγέας και ο αγοραστής εναρμονίζονται και διέπονται από κοινούς όρους τήρησης της ενέγγυας πίστωσης (LC)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης