Τι είναι

Το πρόγραμμα “Global” είναι ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης που ασφαλίζει τον συνολικό εξαγωγικό τζίρο μιας επιχείρησης, με μέγιστη διάρκεια έως 12 μήνες.

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν σταθερές πωλήσεις στο εξωτερικό και θέλουν διευρύνουν τη δραστηριότητα τους ασφαλίζοντας όλα τα τιμολόγια των αγοραστών τους, παρέχοντας μια ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχτεί αφερέγγυος ή ακόμη και ως αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών γεγονότων

Κερδοφορία

Βελτιωμένη κερδοφορία αυξάνοντας με ασφάλεια την έκθεσή σας σε περισσότερους πελάτες

Χρηματοδότηση

Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα καθώς αξιολογούν θετικά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής

Πληροφόρηση

Ενίσχυση συνεργασίας και διαρκής ενημέρωση σε σχέση με τους αγοραστές σας, αξιολογώντας καταλλήλως την πιστοληπτική τους ικανότητα με τη συμβολή μας

Ανάπτυξη

Αύξηση της ανταγωνιστικότητά σας και ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές

Τι προσφέρει

 • Κάλυψη έως και 95% της ασφαλισμένης αξίας του συνολικού εξαγωγικού τζίρου
 • Κάλυψη για εμπορικούς ή /και πολιτικούς κινδύνους
 • Αξιολόγηση πιστωτικού ορίου για κάθε αγοραστή
 • Πολιτική ασφάλισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης
 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό εξαγωγικό τζίρο της επιχείρησης
 • Διάρκεια κάλυψης έως 12 μήνες
 • Γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
  contact

  Δείτε επίσης