Σχετικά με τη Χρηματοδότηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξάγετε με ασφάλεια είναι να έχετε εξασφαλίσει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρησή σας.

Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την ασφάλιση των τιμολογίων σας θα δημιουργήσουν το πρόσφορο έδαφος για να αυξήσετε την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας και να κάνετε το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές.

Μέσω των διαφορετικών επιλογών χρηματοδότησης που σας προσφέρει η Export Credit Greece μπορείτε:

Να ενισχύσετε την επιχειρηματική σας ρευστότητα

Να εξασφαλίσετε ομαλότητα και συνέπεια στη διεξαγωγή των εμπορικών σας συναλλαγών.

καθώς πολλά πιστωτικά ιδρύματα βλέπουν ευνοϊκά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής.

Να ενισχύσετε τη διεθνή επιχειρηματική σας δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας την εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων προς τρίτους.

αξιολογώντας καταλλήλως την πιστοληπτική τους ικανότητα με την συμβολή μας.

Οι Λύσεις μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    Δείτε επίσης