Τι είναι

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ασφάλιση με τη χρηματοδότηση και ενισχύει τη ρευστότητα της επιχείρησης, σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ασφαλίσει τα τιμολόγια τους στην Export Credit Greece και επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη ρευστότητά τους.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχτεί αφερέγγυος

Ρευστότητα

Βελτιωμένες χρηματοροές καθώς ολοκληρώνεται νωρίτερα ο κύκλος της πώλησης

Χρηματοδότηση

Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα καθώς αξιολογούν θετικά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής

Ανάπτυξη

Αύξηση της ανταγωνιστικότητά σας και ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές

Τι προσφέρει

  • Άμεση Χρηματοδότηση: Προεξόφληση του 80% της αξίας των τιμολογίων που έχουν ασφαλιστεί στην ECG
  • Ποσό Χρηματοδότησης: έως 1.000.000€ (ανακυκλούμενο)
  • Χρόνος πίστωσης τιμολογίων: 1 έως 4 μήνες
  • Επιτόκιο με ευνοϊκούς όρους που καθορίζεται από την τράπεζα
  • Δεν απαιτούνται εμπράγματες ασφάλειες από την τράπεζα

Ποια είναι η διαδικασία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης