Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων;

Η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων είναι η προστασία της επιχείρησής σας από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από απλήρωτα τιμολόγια των συνεργατών σας στο εξωτερικό.

Γιατί να ασφαλιστώ;

Για να επιχειρείτε με ασφάλεια

έχοντας διασφαλισμένες χρηματοροές, σε περίπτωση που ο πελάτης σας πτωχεύσει ή αποδειχτεί αφερέγγυος ή ακόμη και ως αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών γεγονότων

Για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις Τράπεζες

καθώς πολλά πιστωτικά ιδρύματα βλέπουν ευνοϊκά τις επιχειρήσεις των οποίων η ταμειακή ροή είναι ασφαλής.

Για να αναπτύξετε βελτιωμένες σχέσεις με τους αγοραστές σας

αξιολογώντας καταλλήλως την πιστοληπτική τους ικανότητα με την συμβολή μας.

Για να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητά σας και να μπορείτε να διεισδύετε ευκολότερα σε νέες αγορές

έχοντας κατανοήσει την αγορά και έχοντας εμπιστοσύνη στους δυνητικούς συνεργάτες σας.

Οι Λύσεις μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    Δείτε επίσης